Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Oddział Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (OKWO), jest komórką Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) odpowiedzialną za realizację zadań w ramach Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (SKWO) zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System).

W strukturze Oddziału Kodyfikacji Wyrobów Obronnych znajdują się dwa wydziały:

 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Kodyfikacji Sprzętu Wojskowego;
  • Sekcja Rodzajów Sił Zbrojnych;
  • Sekcja Rodzajów Wojsk.

Głównym zadaniem OKWO jest identyfikacja wyrobów obronnych, ich klasyfikacja oraz nadawanie Natowskiego Numeru Magazynowego NATO (NSN-NATO Stock Number), który jest nośnikiem wielu informacji o wyrobie, niezbędnych w zarządzaniu materiałowym, użytkowaniu i wszelkich działaniach logistycznych. Zawiera on dane techniczne i logistyczne wyrobów oraz dane o ich producentach/dostawcach, które są uaktualniane i udostępniane logistyce wojskowej, wspomagając dostarczenie właściwego uzbrojenia, sprzętu wojskowego i artykułów powszechnego użytku niezbędnych do wykonania zadania w określonym miejscu i czasie.

Do zadań OKWO ponadto należy:

 • organizacja i koordynowanie funkcjonowania Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych;
 • nadawanie kodów NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) polskim producentom i dostawcom UiSW oraz usług;
 • współpraca i wymiana danych kodyfikacyjnych z biurami kodyfikacyjnymi Systemu Kodyfikacyjnego NATO, agencjami i instytucjami NATO oraz logistyką resortu obrony narodowej i przemysłem krajowym.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane