Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowy Komitet Normalizacyjny

Wojskowy Komitet Normalizacyjny jest ciałem kolegialnym uczestniczącym w działalności normalizacyjnej resortu obrony narodowej. Status prawny Komitetu określony jest decyzją Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 323) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Decyzją Nr 167/MON z dnia 2 maja 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 150) oraz Decyzją Nr 464/MON z dnia 16 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 322). Komitet realizuje zadania w zakresie normalizacji operacyjnej i administracyjnej, związane przede wszystkim z wdrażaniem dokumentów standaryzacyjnych NATO (operacyjnych i administracyjnych) do praktyki służbowej SZ RP za pomocą Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), wspierających osiąganie Celów NATO dla RP.

Priorytety w działalności WKN

 1. Opracowywanie Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), wdrażających postanowienia Porozumień Standaryzacyjnych (STANAG) i Publikacji Sojuszniczych (AP) a także wymaganych podczas realizacji Celów NATO dla RP.
 2. Opracowywanie prac AB w celu wypracowania stanowiska Polski w sprawie ratyfikacji i implementacji Porozumień Standaryzacyjnych (STANAG).
 3. Opracowywanie terminologii wojskowej stosowanej w praktyce bieżącej SZ RP.

Sekretariat Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego znajduje się w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji:

Dane kontaktowe:
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-744
fax: 261-845-891
e-mail: wkn@ron.mil.pl

Podkomitety WKN:

Podkomitet Wojsk Lądowych

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-826-193
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Sił Powietrznych

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-825-492
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Marynarki Wojennej

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-825-121
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Połączonych Działań Rodzajów Sił Zbrojnych

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-826-193
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Logistyki Sił Zbrojnych

Sekretariat przy Zarządzie Planowania Logistyki - P4 SG WP
adres: ul. Rakowiecka 4a
00-904 Warszawa
tel.: 261-842-552
fax: 261-872-560
e-mail: wkn.ptl@ron.mil.pl

Podkomitet Terminologii Wojskowej

Sekretariat przy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
adres: ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-858
fax: 261-845-891
e-mail: g.bzdziuch@ron.mil.pl

Podkomitet Medycyny Wojskowej

Sekretariat przy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
adres: ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-744
fax: 261-845-891
e-mail: t.dudek@ron.mil.pl
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane