Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ocena zgodności wyrobów

Ocena zgodności wyrobów jest to działanie dostawcy, jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, mające na celu określenie, czy wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych, w celu wyeliminowania zagrożeń, stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

W procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uczestniczą dostawcy, producenci, jednostki badawcze i jednostki certyfikujące, a także Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Do prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, przez jednostki badawcze i certyfikujące, niezbędne jest posiadanie akredytacji OiB, do czego zobowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które ponadto precyzują przebieg wymaganych procesów.

Akredytacji OiB udziela Minister Obrony Narodowej, na wniosek jednostki organizacyjnej, która chce taką akredytację posiadać. z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, ocenę kompetencji jednostek badawczych oraz jednostek certyfikujących prowadzi Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Proces akredytacji OiB rozpoczyna złożenie wniosku do Dyrektora WCNJiK, na podstawie którego prowadzona jest ocena akredytacyjna. Po zakończeniu oceny wydawane są dokumenty wynikowe procesu akredytacji, do których należą:

 • Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielenia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa;
 • Certyfikat akredytacji OiB;
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek (badawczych i/lub certyfikujących), którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym MON.

Akredytacja OiB jest udzielana na okres trzech lat, przy czym jednostki, które ją posiadają, podlegają ocenom w nadzorze, które WCNJiK przeprowadza w każdej z nich, z częstotliwością raz w roku kalendarzowym.

Wykaz jednostek badawczych i certyfikujących, posiadających w chwili obecnej akredytację OiB, a także stosowych dokumentów wynikowych, dostępny jest w serwisie dostępnym pod adresem http://akredytacjaoib.wp.mil.pl.

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane