Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komitet Techniczny Nr 176

Komitet Techniczny Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia (KT 176) jest komitetem w strukturze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, powołanym przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Realizuje zadania normalizacyjne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w zakresie opracowań krajowych dokumentów normalizacyjnych - Polskich Norm (PN-V) oraz dokumentów normalizacyjnych resortu obrony narodowej - Norm Obronnych (NO), podręczników normalizacji obronnej (PDNO) i prac analityczno - badawczych (AB).

KT 176 realizuje również zadania w zakresie normalizacji materiałowo - technicznej, związane z wdrażaniem Norm Europejskich (EN), międzynarodowych (ISO, IEC) i dokumentów standaryzacyjnych NATO (STANAG) do PN, NO i PDNO, celem wypełnienia zobowiązań wynikających z członkostwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN), a także członkostwa Polski w NATO oraz w Unii Europejskiej.

Tryb pracy oraz zasady działania KT 176 określa procedura PKN Nr Z2-P1 Organizacja i tryb pracy Komitetów Technicznych, która jest dostępna w witrynie PKN, w zakładce „Normalizacja/Prace normalizacyjne/Procedury i dokumenty”.

W zakresie opracowywania resortowych dokumentów normalizacyjnych KT 176 działa zgodnie z „Regułami prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej” (RPNO-01:2018 i RPNO-02:2018).

Priorytety w działalności KT Nr 176

 1. Opracowywanie Polskich Norm (PN-V) wdrażających normy międzynarodowe (ISO), europejskie (EN), przywoływane w ratyfikowanych dokumentach standaryzacyjnych NATO (STANAG).
 2. Opracowywanie Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) wdrażających ratyfikowane porozumienia standaryzacyjne (STANAG) i Publikacje Sojusznicze (AP).
 3. Prowadzenie prac analityczno - badawczych (AB).
 4. Opracowywanie NO i PDNO wynikających z prac analityczno - badawczych (AB) dotyczących dokumentów STANAG i Publikacji AP.
 5. Opracowywanie NO i PDNO wdrażających dokumenty normalizacyjne innych państw NATO i EDA zalecane przez Europejski Podręcznik Zaopatrywania Obronnego (EHDP).

Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 176 znajduje się w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji:

Dane kontaktowe:
Komitet Techniczny Nr 176
ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
Sekretariat przy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-744
fax: 261-845-891
e-mail: kt176@ron.mil.pl

Podkomitety KT Nr 176:

Podkomitet Nr 1
ds. Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia
adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
tel.: (22) 761-46-46
fax: (22) 761-44-46
e-mail: norma@witu.mil.pl

Podkomitet Nr 2
ds. Sprzętu Pancernego i Wojskowego Sprzętu Samochodowego oraz w zakresie Ochrony Sprzętu Technicznego Przed Korozją i Starzeniem

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej
adres: ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek
tel.: 261-811-159
fax: 261-811-073
e-mail: normalizacja@witpis.eu

Podkomitet Nr 3
ds. Środków Uzbrojenia i Wyposażenia Inżynieryjnego

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej
adres: ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
tel.: (71) 347-44-31 (CA MON 261-657-432 w 431)
fax: (71) 347-44-04
e-mail: kamyk@witi.wroc.pl

Podkomitet Nr 4
ds. Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii
adres: ul. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105
00-910 Warszawa
tel.: 261-814-120 w 560
fax: 261-73-51-80
e-mail: oniw@wichir.waw.pl

Podkomitet Nr 5
ds. Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Łączności
adres: ul. Warszawska 22a
05-130 Zegrze
tel.: 261-885-529
fax: 261-885-660
e-mail: z.pietrzak@wil.waw.pl

Podkomitet Nr 6
ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego

Sekretariat przy Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
adres: ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa 46
tel.: 261-851-133
fax: 261-851-199
e-mail: norma@itwl.pl

Podkomitet Nr 7
ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów

Sekretariat przy Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych - Zakład MPS
adres: ul. Ostroroga 35 A
01-163 Warszawa
tel.: 261-851-400
fax: 261-851-428
e-mail: lidia.bereda@itwl.pl

Podkomitet Nr 8
ds. Eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Marynarki Wojennej

Sekretariat przy Wydziale Normalizacji Oddziału Planistyczno-Rozliczeniowego Dowództwa Generalnego RSZ
adres: ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel.: 261-825-492, 261-825-121
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane