Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kod NCAGE


Kod NCAGE nadawany jest przez WCNJiK BEZPŁATNIE!

Kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NCAGE Code - NATO Commercial and Government Entity Code) przyznawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System) podmiotom gospodarczym (PG), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Zaopatrzenia NATO (NSC - NATO Supply Classification) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Podmiotami tymi są:

 • organizacje będące źródłami pozyskiwania wyrobów, w tym dostawcy i dystrybutorzy,
 • organizacje, które zarządzają projektami wyrobów,
 • organizacje produkujące wyroby,
 • organizacje opracowujące krajowe lub międzynarodowe normy/specyfikacje,
 • organizacje NATO ds. Produkcji i Logistyki lub agencje NATO, które prowadzą działalność projektową, produkcyjną lub dostarczają normy/specyfikacje lub rysunki techniczne zawierające informacje wykorzystywane w celu identyfikacji wyrobu
 • dostawcy usług prowadzący działalność w obszarze logistyki (warsztaty, przewoźnicy itp.),
 • dostawcy usług takich jak konsultacje, szkolenia, badania naukowe, w tym osoby fizyczne.

Struktura kodu NCAGE dla polskich PG:

#***H, gdzie:
# - cyfra
* - litera lub cyfra
H - literowy przyrostek przydzielony dla Polski (NCAGE suffix).

Wniosek o nadanie kodu lub zmianę danych firmy można pobrać i wydrukować korzystając z odnośnika wniosek o nadanie kodu/zmianę danych. Do wniosku podpisanego przez osobę uprawnioną wymagane jest dołączenie kopii aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres WCNJiK (pocztą lub e-mail: wcnjk@ron.mil.pl).

Bazy kodów NCAGE

Kontakt
tel: 261-845-834
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane