Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula kodyfikacyjna

Klauzula kodyfikacyjna jest elementem Systemu Kodyfikacyjnego NATO regulującym sposób pozyskiwania danych technicznych wyrobu od jego dostawcy, niezbędnych w procesie kodyfikacji.

Funkcjonowanie klauzuli kodyfikacyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia i umowie na dostawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest określone w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4177 (Uniform System of Data Acquisition).

Klauzula kodyfikacyjna jest formą zapisu w umowie regulującą zobowiązania między dostawcą a zamawiającym w zakresie zapewnienia niezbędnych danych technicznych pozyskiwanego wyrobu dla celów jego kodyfikacji, bez dodatkowych późniejszych kosztów (ponad określone w umowie)

Zamawiający, jako strona w postępowaniu, umieszcza w umowie klauzulę kodyfikacyjną w przypadku, gdy pozyskiwany wyrób będzie (lub jest) przedmiotem kodyfikacji.

Objęcie dostawców i poddostawców zagranicznych klauzulą kodyfikacyjną zapewnia kodyfikację wyrobu przez NCB kraju producenta lub udostępnienie danych kodyfikacyjnych dla polskiego NCB.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane