Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Harmonizacja działalności RPW

Harmonizacja działalności Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW) to całokształt przedsięwzięć mających na celu ujednolicenie zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji jakimi są RPW.

Powyższe zadania realizuje Wydział Harmonizacji Działalności Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych będący w strukturze Oddziału Jakości i Akredytacji WCNJiK.

Do głównych zadań Wydziału Harmonizacji Działalności Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych należy:

 • przedstawianie Dyrektorowi WCNJiK propozycji wyznaczania RPW do procesów związanych z pozyskiwaniem Wyrobów Obronnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a w szczególności do prowadzenia nadzorowania jakości Wyrobów Obronnych u wykonawców umów oraz monitorowania tych czynności;
 • monitorowanie czynności realizowanych przez RPW, wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki;
 • sporządzanie bieżących analiz i informacji o stanie realizacji zadań przez RPW w tym o zagrożonych umowach na dostawy SpW i usług;
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji związanych z realizacją zadań przez RPW (w zakresie nadzorowanych przez RPW prac rozwojowych i reklamacji);
 • planowanie i organizowanie posiedzeń, konferencji i odpraw dotyczących uczestników systemu zapewnienia jakości w zakresie działalności RPW.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane