Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty

 

Lp. Nazwa dokumentu Opis
1. Publikacja AQAP 2110 wydanie D, wersja 1 * Zawiera wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
2. Publikacja AQAP 2110 SRD.1 wydanie A, wersja 1 * Zawiera wytyczne dotyczące okresu przejściowego i wdrażania.
3. Publikacja AQAP 2131 wydanie C, wersja 1 * Zawiera wymagania NATO dotyczące jakości dla kontroli końcowej i badań.
4. Stosowanie sojuszniczych publikacji AQAP w okresie przejściowym i po jego zakończeniu * Wytyczne do stosowania sojuszniczych publikacji AQAP w okresie przejściowym i po jego zakończeniu.
5. STANAG 4107 wydanie 11 * Wzajemna akceptacja rządowgo zapewniania jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewniania jakości (AQAP).
6. Sojusznicza publikacja zapewnienia jakości AQAP 2310 wydanie B, wersja 1 * Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego.
7. Sojusznicza publikacja zapewnienia jakości AQAP 2105 wydanie C, wersja 1 * Wymagania NATO dotyczące planów jakości.

 

* - pobranie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż żadna jej część nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, wykorzystywana komercyjnie, adoptowana, ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób, bez uprzedniej zgody wydawcy.

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane