Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty

 

Decyzja Ministra Obrony Narodowej
1. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r., poz. 159)
1a. Załącznik nr 1 Procedury Wykonawczej P-01 do Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Arkusz analizy ryzyka (AAR)
1b. Załącznik nr 1 Procedury Wykonawczej P-02 do Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Wniosek o przeprowadzenie procesu nadzorowania jakości
1c. Załącznik Nr 2 Procedury Wykonawczej P-02 do Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Formularz Planu nadzorowania lub planu GQA
1d. Załącznik Nr 3 Procedury Wykonawczej P-02 do Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Wzór Arkusza czynności przedstawiciela wojskowego lub GQAR w procesie nadzorowania jakości lub GQA
1e. Załącznik Nr 4 Procedury Wykonawczej P-02 do Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Przykład Raportu niezgodności jakościowych (Quality Deficiency Report - QDR)
1f. Załącznik Nr 5 Procedury Wykonawczej P-02 do Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 126/MON Przykładowe Świadectwo zgodności (Certificate of Conformity - CoC)
Porozumienia standaryzacyjne - STANAG
1. STANAG 4107 wydanie 11 * Wzajemna akceptacja rządowgo zapewniania jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewniania jakości (AQAP)
Sojusznicze publikacje zapewnienia jakości - AQAP
1. AQAP 2110 wydanie D wersja 1 * Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji
2. AQAP 2131 wydanie C wersja 1 * Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań
3. AQAP 2310 wydanie B wersja 1 * Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego
4. AQAP 2105 wydanie C wersja 1 * Wymagania NATO dotyczące planów jakości
5. AQAP 2110 SRD.1 wydanie A wersja 1 * Wytyczne dotyczące okresu przejściowego i wdrażania
6. AQAP 4107 SRD.2 wydanie A wersja 1 * Przewodnik dotyczący wyboru AQAP
7. AQAP 4107 wydanie A wersja 2 * Wzajemna akceptacja rządowego zapewnienia jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP)
8. Przewodnik dla wykonawców wydanie A wersja 1A * Przewodnik dla wykonawców wydanie A wersja 1A
9. Wytyczne do stosowania sojuszniczych publikacji AQAP w okresie przejściowym i po jego zakończeniu wydanie A wersja 1 * Wytyczne do stosowania sojuszniczych publikacji AQAP w okresie przejściowym i po jego zakończeniu

 

* - pobranie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż żadna jej część nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, wykorzystywana komercyjnie, adoptowana, ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób, bez uprzedniej zgody wydawcy.

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane