Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

Szczegółowy zakres działania
Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
(Decyzja Nr 12/SS Sekretarza Stanu w MON
z dnia 04 lutego 2015 r.)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Decyzja Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej
oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

Decyzja 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r., poz. 312).

Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).

Decyzja Nr 631/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych.

 


    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane