Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

Decyzje Ministra Obrony Narodowej:

 • decyzja Nr 631/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (Dz. Urz. MON. Nr 25, poz. 288, z późn. zm.).
 • decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Porozumienia standaryzacyjne dotyczące kodyfikacji, ratyfikowane dnia 22 marca 2002 r. i implementowane w resorcie ON:

 • STANAG 3150 Kodyfikacja. System Klasyfikacji Zaopatrzenia,
 • STANAG 3151 Kodyfikacja. System Identyfikacji Pozycji,
 • STANAG 4177 Kodyfikacja. System Pozyskiwania Danych,
 • STANAG 4438 Kodyfikacja. System Dystrybucji Danych.

Publikacje kodyfikacyjne sprzymierzonych, wydawane i aktualizowane przez Grupę Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO (AC/135):

 • ACodP-1 Natowski Podręcznik Kodyfikacji,
 • ACodP-2 Natowski Podręcznik Klasyfikacji,
 • ACodP-3 Natowski Katalog Nazw Wyrobów,
 • AC/135 Handbook of Aims (Podręcznik AC/135).
  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane