Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwane dalej WCNJiK, jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej (ron) podległą Ministrowi Obrony Narodowej i bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON).
Podstawowymi dokumentami określającymi zadania, strukturę organizacyjną i podległość WCNJiK są:

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane