Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Dyrektor WCNJiK przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w siedzibie WCNJiK w poniedziałki w godz. 14.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem WCNJiK pod nr telefonu: 261 845 708.

Skargi, wnioski i petycje można składać:

    Ważne!

    Skarg, wniosków i petycji nie przyjmuje się telefonicznie.

 

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji:

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy:

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane