Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 marca 2021
Współpraca Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z Wojskową Akademią Techniczną
Współpraca Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z Wojskową Akademią Techniczną

W dniach 8-19.02.2021 r., realizując porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, przedstawiciele Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przeprowadzili cykl zajęć w ramach pierwszej edycji kursu doskonalącego „System zapewnienia jakości sprzętu wojskowego” prowadzonego na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Wspomniany kurs ma za zadanie przygotować oficerów i pracowników resortu obrony narodowej do praktycznej realizacji zadań na stanowiskach służbowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych tworzących system zapewnienia jakości sprzętu wojskowego (SpW). 

W trakcie prowadzonych zajęć słuchacze mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących systemu zapewnienia jakości SpW oraz systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także zapoznać się poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach i wymianę wiedzy w ramach prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji problemowych z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania.

Uczestnicy kursu doskonalili również swoją wiedzę i umiejętności m.in. w obszarach identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, realizacji procesów nadzorowania jakości i rządowego zapewnienia jakości (GQA) oraz zarządzania dokumentacją techniczną SpW. 

Udział w tego typu przedsięwzięciach szkoleniowych pozwala Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, które jest koordynatorem systemu zapewnienia jakości SpW funkcjonującego w resorcie obrony narodowej, promować  dobre praktyki oraz właściwe rozumienie obowiązujących w tym obszarze uregulowań, co przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia działania uczestników systemu.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane