Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 marca 2021
Standaryzacja NATO – szkolenia międzynarodowe w 2021 r.
logo WCNJiK W 2021 roku planowana jest realizacja wymienionych poniżej kursów międzynarodowych dotyczących obszaru standaryzacji NATO:

kursy stacjonarne:

· Standardization within NATO (Wojskowa Akademia Techniczna)
· Drafting, Production and Maintenance of NATO Standards (NATO Maritime Interdiction Training Centre, Grecja)

Szczegóły dotyczące przedmiotowych przedsięwzięć dostępne są w WCNJiK (261 845 857 lub 261 845 726) oraz na stronie NSO (http://nso.nato.int), w kategorii Standardization Trainings & Events - https://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/NSOEvents.html.

kursy e-learning:

Kurs pn. NATO Standardization Online Education Course

W kwietniu 2021 r. uruchomiony został kurs pn. NATO Standardization Online Education Course.
Kurs opracowany został w ramach działalności grupy do spraw zarzadzania standaryzacją NATO (Standardization Management Group – SMG), a rolę państwa wiodącego dla projektu przyjęły Niemcy.
Kurs realizowany jest online w formie e-learningu.
Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane ze standaryzacją w NATO i stanowi uzupełnienie dla kursu nadrzędnego „Standardization within NATO” organizowanego przez WAT przy współudziale WCNJiK.

Dostęp do kursu możliwy jest po zalogowaniu na platformie edukacyjnej JADL, pod poniższym adresem:
https://jadl.act.nato.int/ILIAS/ilias.php?ref_id=21830&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=gd&baseClass=ilRepositoryGUI
W przypadku braku możliwości dostępu poprzez link, kurs można znaleźć wykonując poniższe czynności:
Log in to JADL > go to "NATO Agencies" > NATO Standardization Office (NSO) > ADL 396NATO Standardization Online Education Course.

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane