Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 kwietnia 2022
Spotkanie z przedstawicielami Agencji Zarządzania Kontraktami Obronnymi (28.03.2022r.)
Spotkanie z przedstawicielami Agencji Zarządzania Kontraktami Obronnymi (28.03.2022r.) W dniu 28 marca 2022 roku w siedzibie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), jako instytucji narodowej do spraw jakości (National Quality Assurance Authority - NQAA),

odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Agencji Zarządzania Kontraktami Obronnymi (Defense Contract Management Agency – DCMA), NQAA USA. Celem spotkania było przeprowadzenie konsultacji eksperckich w obszarze realizacji rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) pomiędzy Polską i USA.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor WCNJiK, dr inż. Mariusz Soczyński, który przywitał gości i przedstawił informacje wprowadzające. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyły wyznaczone osoby z WCNJiK  oraz Agencji Uzbrojenia, realizujące zadania z obszaru GQA. Strona amerykańska była reprezentowana przez przedstawicieli europejskiego oddziału DCMA.

W trakcie spotkania wspólnie przeanalizowano status delegowanych przez stronę amerykańską procesów GQA, które są aktualnie realizowane w Polsce i koordynowane przez WCNJiK. Dodatkowo obie strony wymieniły się doświadczeniami i przedstawiły dobre praktyki z obszaru realizacji rządowego zapewnienia jakości.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP