Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 maja 2022
Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Normalizacji Polskiej
20 maja 2022 roku w Centrum Konferencyjnym WP odbyło się spotkanie okolicznościowe w związku z przypadającym w tym tygodniu "Dniem Normalizacji Polskiej", święta ustanowionego w 2010 r. z inicjatywy Prezesa Komitetu Normalizacyjnego.

Najważniejszym celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez służbę normalizacyjną w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikami spotkania byli zaproszeni goście, w tym Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz osoby realizujące zadania leżące w zakresie odpowiedzialności służby normalizacyjnej, tj. przedstawiciele Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Technicznego KT176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia - organu w strukturze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz żołnierze i pracownicy Oddziału Normalizacji WCNJiK.

Spotkanie otworzył dr inż. Mariusz SOCZYŃSKI, Dyrektor WCNJiK, który w swoim wystąpieniu przedstawił krótki zarys historyczny służby normalizacyjnej oraz WCNJiK, omówił zadania realizowane w obszarach pozostających we właściwości WCNJiK oraz nakreślił wyzwania stojące przed WCNJiK. Podkreślił rolę i znaczenie normalizacji w świetle realizowanych zadań przez SZ RP w zakresie osiągania interoperacyjności.

Szef Oddziału Normalizacji płk Jarosław GĄSIOR przedstawił uczestnikom spotkania obszary odpowiedzialności i zadania realizowane przez Oddział Normalizacji WCNJiK na potrzeby resortu obrony narodowej oraz na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Z okazji Dnia Normalizacji Polskiej, Dyrektor WCNJiK wręczył osobom związanym z działalnością normalizacyjną odznaki pamiątkowe WCNJiK, listy okolicznościowe oraz złożył podziękowania i wyraził uznanie za dotychczasową pracę na rzecz służby normalizacyjnej, jak również nadzieję na dalszą współpracę.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP