Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 sierpnia 2020
Posiedzenie Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego
logo W dniu 26 sierpnia br. w Dowództwie Generalnym RSZ odbyło się posiedzenie Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego, na którym przyjęto:
  1. Normy Obronne:
  • NO-07-A026 Nurkowanie w celach militarnych – Badania i procedury medyczne stosowane w wypadkach nurkowych (nowelizacja NO-07-A026:2001);
  • NO-02-A127 Wykorzystanie modeli geomagnetycznych (nowa Norma Obronna).
  1. Poprawkę do Normy Obronnej:
  • NO-02-A025:2013/AC1 Format wymiany cyfrowych danych wysokości terenu(poprawka do NO-02-A025:2013).

Informujemy, że wymienione w pkt. 1 NO po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego zostaną zamieszczone w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, który będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami resortowymi. Wymieniona w pkt. 2 poprawka do Normy Obronnej zostanie wprowadzona do stosowania przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji po przeprowadzeniu formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu. Zgodnie z porządkiem posiedzenia, Szef Oddziału Normalizacji WCNJiK zaprezentował jego uczestnikom najważniejsze zadania normalizacyjne realizowane w 2019 r. oraz płynące z nich wnioski, które posłużyły jako wyznaczniki do określenia kierunków działania służby normalizacyjnej na 2020 r.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane