Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 lipca 2020
Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
lg W dniu 29 lipca br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176, na którym przyjęto:
 1. Normy Obronne:
 • NO-13-A004 Amunicja saperska – Znakowanie – nowelizacja NO-13-A004:2001 i NO-13-A004:2001/A1:2011
 • NO-10-A220 Makiety sprzętu wojskowego – Wymagania i metody badań – nowelizacja NO-10-A220:2013
 • NO-58-A203 Jednokanałowe urządzenia radiowe VHF – Wymagania dotyczące interoperacyjności – nowelizacja NO-58-A203:2011
 • NO-91-A264 Materiały pędne i smary – Dodatek zapobiegający krystalizacji wody w paliwach do turbinowych silników lotniczych kod NATO S-1745 – nowelizacja NO-91-A264:2011
 1. Poprawkę do Normy Obronnej:
 • NO-58-A209:2013/AC1 Wojskowy cyfrowy system łączności – Sygnalizacja międzycentralowa w podsystemie cyfrowej łączności utajnionej – Wymagania ogólne – poprawka do NO-58-A209:2013.

Informujemy, że wymienione w pkt. 1 NO po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu Technicznego zostaną zamieszczone w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, który będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami resortowymi. Wymieniona w pkt. 2 poprawka do NO zostanie wprowadzona do stosowania przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane