Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 października 2020
Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
l W dniu 1 października br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176 (KT 176), na którym przyjęto:
 1. Normy Obronne:
 • NO-13-A222 Amunicja saperska – Lont prochowy specjalny – Podstawowe parametry i metody badań (nowelizacja NO-13-A222:2013),
 • NO-58-A204 Jednokanałowe urządzenia radiowe VHF/UHF – Wymagania dotyczące interoperacyjności (nowelizacja NO-61-A208:2013).
 1. Zmiany do Norm Obronnych:
 • NO-46-A203:2012/A1 Zaopatrywanie wojsk w wodę – Wojskowe urządzenia uzdatniania wody – Wymagania i metody badań (zmiana do NO-46-A203:2012),
 • NO-06-A203:2012/A1 Kompatybilność elektromagnetyczna – Obiekty ekranujące – Wymagania konstrukcyjne (zmiana do NO-06-A203:2012).
 1. Poprawki do Norm Obronnych:
 • NO-91-A523-3:2003/AC1 Paliwa rakietowe – Metody badań właściwości mechanicznych – Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu (poprawka do NO-91-A523-3:2003),
 • NO-91-A523-5:2003/AC1 Paliwa rakietowe – Metody badań właściwości mechanicznych – Oznaczanie modułu sprężystości przy rozciąganiu i ściskaniu (poprawka do NO-91-A523-5:2003),
 • NO-91-A523-6:2003/AC1 Paliwa rakietowe – Metody badań właściwości mechanicznych – Oznaczanie udarności metodą Charpy’ego (poprawka do NO-91-A523-6:2003),
 • NO-91-A523-8:2003/AC1 Paliwa rakietowe – Metody badań właściwości mechanicznych – Oznaczanie statycznej temperatury zeszklenia (poprawka do NO-91-A523-8:2003).

Informujemy, że wymienione w pkt. 1 i 2 NO i zmiany do NO po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu Technicznego, zostaną zamieszczone w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, który będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami resortowymi. Poprawki do NO wymienione w pkt. 3, zostaną wprowadzone do norm po akceptacji członków Komitetu i zatwierdzeniu przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane