Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 marca 2020
DECYZJA NR 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 17 MARCA 2020 R.
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Informujemy o wprowadzeniu Decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 17 marca 2020 r., poz. 50) zmieniającej decyzję Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane