Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 stycznia 2020
Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
W dniach 29 i 30 stycznia br. w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176, na którym przyjęto:

 

 

 

 1. Normy Obronne
 • NO-06-A101 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Postanowienia ogólne – nowelizacja NO-06-A101:2005
 • NO-06-A102 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Wymagania niezawodnościowe – nowelizacja NO-06-A102:2005
 • NO-06-A103 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Wymagania środowiskowe – nowelizacja NO-06-A103:2005
 • NO-06-A104 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Wymagania konstrukcyjne – nowelizacja NO-06-A104:2005
 • NO-06-A105 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Ogólne zasady badania prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie – nowelizacja NO-06-A105:2005
 • NO-06-A106 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Metody badania niezawodności – nowelizacja NO-06-A106:2005
 • NO-06-A107 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Metody badania odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych – nowelizacja NO-06-A107:2005
 • NO-06-A108 Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań
  – Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi – nowelizacja NO-06-A108:2005

Informujemy, że wymienione powyżej NO po przeprowadzeniu formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu Technicznego zostaną wprowadzone do stosowania decyzją Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami resortowymi.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane