Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 listopada 2019
Konferencja uczestników systemu zapewnienia jakości
Konferencja 21 listopada w Centrum Konferencyjnym WP odbyła się 3. konferencja dla uczestników systemu zapewnienia jakości (SZJ) resortu obrony narodowej zorganizowana w bieżącym roku.

 

Odpowiadając na oczekiwania uczestników SZJ, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, jako koordynator SZJ w resorcie obrony narodowej, zorganizowało kolejną w tym roku konferencję, mającą na celu omówienie funkcjonowania SZJ po wejściu w życie decyzji nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON z 2019 r., poz. 159).

 

Na spotkaniu przedstawiono krajowe i międzynarodowe regulacje prawne omawiając przy tym sposób funkcjonowania systemu zapewnienia jakości SpW z uwzględnieniem zmian spowodowanych nowelizacją dokumentów standaryzacyjnych dotyczących zapewnienia jakości. Szczególną uwagę poświęcono dotychczasowym doświadczeniom z funkcjonowania SZJ w oparciu o decyzję Nr 126/MON. Wystąpienia prelegentów poszerzono o odrębny panel poświęcony realizacji nadzorowania jakości SpW przez RPW. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane