Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 listopada 2019
65. spotkanie Podkomitetu Budżetu i Planowania Strategicznego oraz 116. spotkanie Grupy Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO – AC/135
BSC_2019_11 W dniach 11 – 14 listopada br. w Luksemburgu odbyło się 65. spotkanie Podkomitetu Budżetu i Planowania Strategicznego (BSC – Budget and Strategic Planning Sub-Committee) oraz 116. spotkanie Grupy Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO – AC/135 (Allied Committee 135).

W 65. spotkaniu BSC uczestniczyło ogółem 24 przedstawicieli krajowych biur kodyfikacyjnych Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Serbii, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA oraz Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA – NATO Support and Procurement Agency). Celem działalności podkomitetu BSC jest analiza i planowanie budżetu oraz strategicznych kierunków działania, w formie rekomendacji dla Grupy Głównej AC/135, skutkujące sprawnym organizowaniem i promowaniem NCS – Systemu klasyfikacji i identyfikacji pozycji zaopatrzenia przyjętego w NATO (NATO Codification System).

W 116. spotkaniu Grupy Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO – AC/135 uczestniczyło 74 przedstawicieli z 46 państw NATO, spoza NATO sponsorowanych na poziomie Tier 1 i Tier 2 oraz NSPA. Grupa ta organizuje i koordynuje działalność w ramach systemu NCS, który wspiera interoperacyjność sił zbrojnych państw członkowskich Sojuszu oraz krajów partnerskich.

Głównymi wyzwaniami wynikającymi z aktualnej koordynacyjnej roli AC/135 w NCS jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających system NCS. Ich celem jest przede wszystkim zwiększenie efektywności procesu kodyfikacji, podniesienie jakości danych kodyfikacyjnych, rozszerzenie dostępu do danych identyfikacyjnych skodyfikowanych wyrobów, zastosowanie międzynarodowych standardów wymiany danych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii opracowywania i wymiany danych, co było przedmiotem dyskusji w trakcie spotkań.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane