Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 listopada 2019
SPOTKANIE DWUSTRONNE MNE-POL
LOGO W dniach 5 – 6 listopada 2019 roku, w Podgoricy (Czarnogóra), odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (MON RP) i Departamentu Normalizacji, Kodyfikacji i Jakości Zarządu ds. Materiałowych Ministerstwa Obrony Czarnogóry (MNE), w ramach „Planu współpracy dwustronnej pomiędzy Ministerstwem Obrony Czarnogóry i Ministerstwem Obrony Narodowej RP na 2019 rok”.

Stronę polską reprezentowali Główny Specjalista oraz Szef Wydziału Współpracy Wojskowej i Sojuszniczej Oddziału Normalizacji. W trakcie spotkania omówiono realizację działań dotyczących postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO oraz kodyfikacji na potrzeby obronności. Przedmiotem dyskusji były m.in. wyzwania, jakim starają się sprostać przedstawiciele Czarnogóry w aspekcie zadań związanych z realizacją ratyfikacji i implementacji dokumentów STANAG, zmiany w dokumencie AAP-03 i ich implikacje w dokumentach narodowych, stan ratyfikacji i implementacji dokumentów STANAG  w obu krajach, zadania związane z postępowaniem z dokumentami standaryzacyjnymi NATO oraz możliwości szkoleniowe w tym zakresie (w ramach NATO i krajowe). W odniesieniu do kodyfikacji wyrobów obronnych przedstawiciele Czarnogóry przedstawili swoje osiągnięcia w dostosowaniu krajowego systemu kodyfikacyjnego do Systemu Kodyfikacyjnego NATO, natomiast przedstawiciel Polski omówił najważniejsze zadania realizowane i planowane do realizacji w najbliższej przyszłości, a także doświadczenia i wnioski wynikające z dotychczasowej działalności w ramach systemu kodyfikacji wyrobów obronnych.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane