Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 października 2019
POSIEDZENIE WOJSKOWEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

 

 

W dniu 24 października br. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyło się posiedzenie Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego, na którym przyjęto:

 

1.        Normę Obronną

 • NO-07-A023 Ratownictwo morskie – Łączność –nowelizacja NO-07-A023:2010.

2.        Podręczniki normalizacji obronnej

 • PDNO-07-A122 Procedury działań morskich – Dowodzenie i kierowanie Komponentem Morskimnowy PDNO,
 • PDNO-06-A070 Oceanografia wojskowa – Zabezpieczenie Sił Marynarki Wojennejnowelizacja PDNO-06-A070:2010.

3.        Zmiany do Norm Obronnych

 • NO-02-A077:2008/A1 Militaryzacja – Numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji –zmiana do NO-02-A077:2008,
 • NO-02-A078:2008/A1 Szczególna ochrona obiektów – Oznaczanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – zmiana do NO-02-A078:2008.

4.        Poprawki do Norm Obronnych

 • NO-02-A015:2012/AC1 Symbole łączności wojskowej – poprawka do NO-02-A015:2012,
 • NO-02-A018:2012/AC1 Jednostki miar międzynarodowego układu jednostek miar (SI) stosowane w Siłach Zbrojnych RP z zakresu techniki jądrowej i ochrony radiologicznej –poprawka do NO-02-A018:2012,
 • NO-06-A005:2000/AC2 Wojskowy system katalogu komunikacyjnego NATO – Numeracja 7-cyfrowa w systemie łączności wojskowej – poprawka do NO-06-A005:2000,
 • NO-04-A007:2012/AC1 Sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy po urazach chemicznych – Wymagania poprawka do NO-04-A007:2012.

Norma Obronna, podręczniki normalizacji obronnej i zmiany do Norm Obronnych wymienione w pkt. 1, 2 i 3 zostaną wprowadzone do stosowania oddzielną decyzją Ministra Obrony Narodowej, natomiast poprawki do Norm Obronnych wymienione w pkt. 4 zostaną wprowadzone do stosowania przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji po przeprowadzeniu formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane