Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 października 2019
SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ "TRISTAND"
Tri W dniach 15–16 października br. w m. Trencin (Słowacja) odbyło się spotkanie normalizacyjnej grupy roboczej TRISTAND w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Stronę polską reprezentowali Główny Specjalista i Szef Oddziału Normalizacji.

 

W trakcie spotkania omówiono funkcjonowanie normalizacji obronnej w Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji oraz problemy związane z interpretacją zapisów dokumentów standaryzacyjnych NATO i ich implementacją w działalności resortów poszczególnych państw.

Przedyskutowano sposób wdrożenia w resortach obrony poszczególnych państw natowskiej publikacji AAP-3(K) Directive for the Production, Maintenance and Management of NATO Standardization Documents. Omówiono wyniki organizowanego w Polsce w br. ćwiczenia pk. Capable Logistician 2019. Zapoznano się z programem przygotowywanego przez Węgry kursu pn. NATO Allied Joint Doctrine Development.

W drugim dniu dokonano podsumowania spotkania, sporządzono rekomendacje do dalszych działań oraz zapoznano się z działalnością Holdingu MSM w jego siedzibie w m. Trencin.

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane