Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 czerwca 2019
POSIEDZENIE WOJSKOWEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
LOGO


 

 

W dniu 5 czerwca br. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyło się posiedzenie Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego (WKN), na którym przyjęto:

  1. Normę Obronną
  • NO-02-A128 System śledzenia zasobów – Wymiana informacji i architektura systemu – Wymagania podstawowe – nowa NO.
  1. Zmiany do Norm Obronnych
  • NO-02-A051:2004/A1 Geograficzne produkty rastrowe – Format ASRP – zmiana do NO-02-A051:2004,
  • NO-02-A052:2004/A1Geograficzne produkty rastrowe – Format CADRGzmiana do NO-02-A052:2004,
  • NO-02-A076:2008/A1Geograficzne produkty rastrowe – Format CIB zmiana do NO-02-A076:2008.

Norma Obronna i zmiany do Norm Obronnych wymienione powyżej zostaną wprowadzone do stosowania oddzielną decyzją Ministra Obrony Narodowej, po przeprowadzeniu formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków WKN.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane