Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 maja 2019
31. edycja kursu Standardization within NATO
2019_05_28_Kurs_WAT W dniach 20-24 maja br. w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się 31. edycja międzynarodowego kursu pn. Standardization within NATO.


 

Kurs organizowany jest nieprzerwanie od 2004 r. i stanowi podstawowy element strategii edukacyjnej NATO w obszarze standaryzacji. W 2012 r. kurs otrzymał akredytację Dowództwa Strategicznego NATO ds. Transformacji. W ramach kursu przeszkolono dotychczas ponad 500 specjalistów z 39 państw.

 

W 31. edycji kursu uczestniczyło 26 słuchaczy z 14 państw. Wykłady prowadzili przedstawiciele Biura Standaryzacji NATO, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, a także eksperci z Grecji i W. Brytanii. Tematyka zajęć obejmowała:

 • organizację i zasady standaryzacji w NATO,
 • rodzaje i proces opracowywania dokumentów standaryzacyjnych NATO,
 • związek pomiędzy standaryzacją a planowaniem obronnym NATO,
 • rolę standaryzacji w osiąganiu interoperacyjności sił zbrojnych państw członkowskich NATO,
 • gremia standaryzacyjne NATO (komitety, grupy robocze, panele, zespoły),
 • zadania przedstawicieli krajowych w pracach gremiów standaryzacyjnych NATO,
 • zasady korzystania z bazy danych dokumentów standaryzacyjnych NATO,
 • zasady opracowywania terminologii w NATO,
 • sposób organizacji normalizacji obronnej w wybranych państwach członkowskich NATO.
generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane