Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 maja 2019
Spotkanie Międzynarodowej Grupy ds. Jakości w Lotnictwie
LOGO W dniach 13 - 16 maja 2019 roku w Atlancie odbyło się 45. spotkanie Międzynarodowej Grupy ds. Jakości w Lotnictwie (International Aerospace Quality Group – IAQG), którego częścią były spotkania zespołu ds. przemysłu obronnego (Defense Team – DT).


Stronę polską reprezentował przedstawiciel WCNJiK, który pełni obowiązki oficera łącznikowego grupy roboczej WG/2 ds. jakości, będącej komórką Grupy Zarządzania Cyklem Życia wyrobu AC/327 (Life Cycle Management Group – LCMG) w strukturze Konferencji Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (Conference of National Armaments Directors – CNAD).
Przedstawiciel WCNJiK zapoznał uczestników spotkania z obszarami odpowiedzialności  zasadniczymi zadaniami WG/2 z uwzględnieniem roli zespołów zadaniowych działających w ramach grupy. Rozwinięcie i uszczegółowienie wystąpienia ukierunkował na obszary współpracy IAQG – WG/2. Podsumował dotychczasową współpracę oraz zaprezentował stanowisko WG/2 odnośnie jej poszerzenia o kolejne obszary.
Dodatkowo omówił plan pracy grupy WG/2 na najbliższe dwa lata, podkreślając obszary wspólnego zainteresowania oraz przedstawił plan przyszłych spotkań WG/2 zapraszając, w imieniu przewodniczącego grupy WG/2, przedstawicieli IAQG do uczestnictwa, szczególnie w pracach zespołów zadaniowych.
Współpraca WG/2 i IAQG została zainicjowana na potrzeby wymiany doświadczeń w procesie opracowywania i nowelizowania dokumentów standaryzacyjnych dotyczących zapewnienia jakości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Chin, Francji, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Szwecji, Turcji, USA i Włoch.

LCMG   IAQG

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane