Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 maja 2019
Współpraca Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z Akademią Sztuki Wojennej
foto W dniu 14 maja 2019 r., w trakcie seminarium naukowego na temat Jakości wyrobów obronnych, zostało podpisane przez Dyrektora Centrum płk. Pawła Swekleja i dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj płk. dr. hab. inż. Tomasza Jałowca porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji a Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.


Zawarte porozumienie umożliwia współpracę w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w obszarze normalizacji, jakości i kodyfikacji wyrobów obronnych, jak również określa zasady współpracy mające na celu uzyskanie wymiernych korzyści dla obu stron, w tym  wymiany doświadczeń poprzez prowadzenie oraz uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, realizacji praktyk zawodowych, promowania dorobku w zakresie naukowo-badawczym i innowacyjnym.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane