Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 kwietnia 2019
62 spotkanie Podkomitetu Budżetu i Planowania Strategicznego Grupy Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO - AC/135
W dniach 2 - 4 kwietnia 2019 roku w USA odbyło się 62 spotkanie Podkomitetu Budżetu i Planowania Strategicznego (BSC - Budget and Strategic Planning) Grupy Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO - AC/135.


 

W spotkaniu uczestniczyło ogółem 17 przedstawicieli krajowych biur kodyfikacyjnych Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i USA oraz Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA - NATO Support and Procurement Agency).

 

Celem działalności podkomitetu BSC jest analiza i planowanie budżetu oraz strategicznych kierunków działania, w formie rekomendacji dla Grupy Głównej AC/135, skutkujące sprawnym organizowaniem i promowaniem NCS – Systemu klasyfikacji i identyfikacji pozycji zaopatrzenia przyjętego w NATO (NATO Codification System).

 

W trakcie spotkania omówiono kwestie dotyczące budżetu oraz działania służące właściwemu i terminowemu (do końca 2021 roku) wdrożeniu nowego formatu wymiany danych kodyfikacyjnych - XML.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • wersja w języku polskim
  • BIP
Jednostki Podporządkowane