Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 kwietnia 2019
Udział przedstawicieli WCNJiK w konferencji "Dzień Przemysłu 2019"
W dniu 21 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie miała miejsce X Konferencja „Dzień Przemysłu 2019” zorganizowana przez Departament Polityki Zbrojeniowej.


 

Tematyka konferencji została zgromadzona w trzech panelach: resortowym, przemysłowym i międzynarodowym.

 

Przedstawiciele Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) zaprezentowali, w ramach panelu resortowego, trzy tematy z obszaru zapewnienia jakości i oceny zgodności wyrobów nabywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa:

  1. "System zapewnienia jakości. Kierunki zmian" – zaprezentował ppłk Jarosław Gąsior,
  2. "Rola i miejsce Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW) w systemie zapewnienia jakości (SZJ) sprzętu wojskowego (SpW)"- zaprezentował ppłk Robert Kowalczyk,
  3. "Wybrane zagadnienia z funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów nabywanych na potrzeby obronności państwa" - zaprezentował p. Andrzej Kowalski.

Niezależnie od prelekcji, personel WCNJiK przygotował i prowadził stoisko promujące swoją działalność w resorcie obrony narodowej.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • wersja w języku polskim
  • BIP
Jednostki Podporządkowane