Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 kwietnia 2019
Podsumowanie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w 2018 roku.
W dniu 18 marca bieżącego roku odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej.


 

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor WCNJiK płk Paweł SWEKLEJ. W przedsięwzięciu udział wzięli uczestnicy systemu zapewnienia jakości ‒ przedstawiciele zamawiających, gestorów SpW, COL, RPW oraz WCNJiK.

 

Celem narady było podsumowanie działalności w obszarze zapewnienia jakości w 2018 roku, zidentyfikowanie obszarów wymagających doskonalenia oraz wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami systemu. W efekcie wskazano główne obszary i kierunki zmian w zakresie funkcjonowania systemu zaplanowane do realizacji w roku 2019.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • wersja w języku polskim
  • BIP
Jednostki Podporządkowane