Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 września 2020
Posiedzenie Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego
l W dniu 29 września br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się posiedzenie Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego (WKN), na którym przyjęto:
  1. Normy Obronne:
  • NO-07-A088-3 Systemy okrętowe – Właściwości manewrowe okrętu – Część 3: Formularz (nowelizacja NO-07-A088-3:2011),
  • NO-02-A130 Śledzenie zasobów – Wymiana informacji – Model procesu biznesowego (nowa Norma Obronna).

Informujemy, że wymienione w pkt. 1 NO po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków WKN, zostaną zamieszczone w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, który będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami resortowymi.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane