Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 sierpnia 2020
Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
p W dniu 27 sierpnia br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego nr 176, w ramach którego przyjęto:
 1. Normy Obronne:
 • NO-54-A200 Mosty wojskowe – Klasyfikacja i terminologia (nowelizacja NO-54-A200:2011);NO-61-A208 Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi – Wymagania ogólne i metody badań (nowelizacja NO-61-A208:2013).
 • NO-61-A208 Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi – Wymagania ogólne i metody badań (nowelizacja NO-61-A208:2013).
 1. Zmiany do Norm Obronnych:
 • NO-13-A235:2006/A2 Amunicja artyleryjska – Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych – Wymagania (zmiana do NO-13-A235:2006 i NO-13-A235:2006/A1:2015);
 • NO-13-A236:2006/A1 Amunicja i jej części składowe – Łuski artyleryjskie i części denne łusek artyleryjskich składanych do dział kalibru 57 mm i większych – Ogólne warunki techniczne i ogólna metodyka badań (zmiana do NO-13-A236:2006);
 • NO-13-A513:2006/A2 Amunicja artyleryjska – Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych – Badania (zmiana do NO-13-A513:2006 i NO-13-A513:2006/A1:2015);
 • NO-46-A202:2012/A1 Zaopatrywanie wojsk w wodę – Woda przeznaczona do uzdatniania – Wymagania (zmiana do NO-46-A202:2012).
 1. Poprawki do Norm Obronnych:
 • NO-13-A227:2013/AC1 Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń – Wymagania ogólne i badania (poprawka do NO-13-A227:2013);
 • NO-13-A228:2013/AC1 Amunicja saperska – Miny przeciwtransportowe – Wymagania i badania (poprawka do NO-13-A228:2013).

Informujemy, że wymienione w pkt. 1 i 2 NO i zmiany do NO po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu Technicznego zostaną zamieszczone w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, który będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami resortowymi. Wymienione w pkt. 3 poprawki do NO zostaną wprowadzone do stosowania przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji po realizacji formalnej procedury głosowania korespondencyjnego członków Komitetu.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane